Een sociaal vangnet of noodvoorziening helpt je om rond te komen

0
4432

Het geeft een fijn gevoel om in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. Wanneer je, om even een gezegde te gebruiken, je ‘eigen bootjes kunt doppen’. Helaas is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om elke maand rond te komen. Zo kan het verliezen van je baan of invaliditeit voor financiële problemen zorgen. Gelukkig beschikt Nederland over een sociaal vangnet voor mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om te werken. Voor diverse situaties zijn er uitkeringen beschikbaar. Daardoor is het voor niemand een probleem om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Recht op bijstand

Soms ben je voor bepaalde uitkeringen uitgesloten wanneer je een beperkt of helemaal geen arbeidsverleden hebt. Maar wees gerust, ook in dit geval kun je een bijstandsuitkering ontvangen. Iedereen in Nederland heeft volgens de algemene bijstandswet (Awb) recht op een uitkering. Deze wet bestaat sinds 1965, en regelt de bijstand in Nederland. In 2004 kwam de Wet Werk en Bijstand (WWB) ervoor in de plaats. Deze wet regelt onder andere de bijstand voor een alleenstaande. De bijstand alleenstaande en alleenstaande ouders betreft 70 procent van het minimumloon. Het recht op bijstand is een van de belangrijkste onderdelen van het sociale stelsel in Nederland.

Bijstandsuitkering biedt oplossing

Met een beperkt inkomen in de kans groot dat je bepaalde rekeningen laat liggen omdat je ze simpelweg niet kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan de telefoonrekening, gas, water en licht. Ook het betalen van de ziektekostenverzekering en de huur is een grote uitdaging. In plaats van het betalen van de rekeningen heeft eten en drinken prioriteit. Het is een lastige situatie, waarin je soms misschien geen uitweg ziet. Een bijstandsuitkering biedt in dit soort situaties een oplossing. Daarvoor hoef je niet per se werkloos te zijn. Het is namelijk ook een vangnet voor personen die te weinig inkomsten hebben uit hun huidige baan. Ze maken bijvoorbeeld te weinig uren om een redelijk loon te verdienen. In dat geval is het mogelijk om een aanvullende bijstandsverzekering aan te vragen. Daardoor wordt je inkomen aangevuld tot de bijstandsnorm.

Spaargeld en de bijstandsuitkering

Het leven op bijstandsniveau is niet altijd makkelijk. Maar als het goed is heb je genoeg geld om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Wel gelden er een aantal regels rondom de bijstandsnorm. Om in aanmerking te komen voor een bijstand dien je bijvoorbeeld niet teveel eigen vermogen te hebben. Is dat wel het geval, dan moet je eerst het spaargeld opmaken. Dit geldt ook voor eventuele overwaarde van je woning. Ook dit beschouwt men als eigen vermogen. Daarnaast speelt je eigen inkomen en de financiële situatie van andere gezinsleden een rol wanneer je een bijstandsuitkering aanvraagt. Er zal altijd gekeken worden naar de inkomens binnen een gezin. Dit geldt zowel voor een getrouwd paar als personen die samenwonen.

Vermogen van de kinderen

Alle inkomens van de personen met wie je samenwoont tellen mee bij het aanvragen van een uitkering. Zelfs de financiële situatie van meerderjarige kinderen wordt meegerekend. Dit geldt alleen voor thuiswonende kinderen die op jouw adres staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Elke financiële situatie is uiteraard anders. Terwijl de een met een bijstandsuitkering gemakkelijk kan rondkomen, heeft de ander het financieel nog steeds zwaar. Is er bij jou sprake van het laatste geval, dan zou je ‘bijzondere bijstand’’ aan kunnen vragen. Dit is mogelijk wanneer je een inkomen hebt met een minimum loon. Je hoeft dus niet per se een uitkering te ontvangen. . Het is een extra aanvulling waarmee je beter kunt rondkomen.

Lage en hoge bijstandsnorm

Het bijstandsniveau is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Persoonlijke omstandigheden zoals de gezinssituatie en bepaalde inkomsten spelen daarbij een belangrijke rol. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat je een bepaald loon hebt per maand, wat niet voldoende is om rond te komen. In dat geval ontvang je een aanvullende uitkering om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Wanneer je geen extra inkomen hebt krijg je een uitkering dat net zo hoog is als de bijstandsnorm. De precieze bedragen zijn als volgt, inclusief vakantiegeld:

Gezinssituatie Norm Hoogte van de bijstandsuitkering
Gehuwe 100% van het netto min. loon € 1,336,42
Bijstandsnorm alleenstaande ouder 70% van het netto minimumloon € 935,49
Bijstandsnorm alleenstaande 50% van het netto minimumloon € 668,21

 

Bijstand voor alleenstaanden en jongvolwassenen De bijstand alleenstaande richt zich op een speciale groep mensen dat het soms behoorlijk lastig heeft. Het leven op bijstandsniveau is voor hen vaak een uitdaging. Zij kunnen hun financiële verplichtingen namelijk niet delen met iemand anders. Daardoor heeft deze groep vaak recht op een aanvullende uitkering. Een andere speciale groep is de jongvolwassenen in de leeftijdsgroep 18 tot 20 jaar. Voor een deel van deze groep is het geen probleem om rond te komen. Ze krijgen bijvoorbeeld financiële hulp van hun ouders, en/of hebben een bijbaan. Wanneer de ouders echter niet in staat zijn om hun kinderen in financieel opzicht te ondersteunen, kunnen ze een extra uitkering aanvragen.

Voor de groep jongvolwassenen gelden de volgende bedragen:

Gezinssituatie Hoogte van de bijstandsuitkering
Bijstandsnorm alleenstaande € 230,91
Gehuwde jongvolwassene € 461,82
Gehuwde jongminderjarige met partner van minstens 21 jaar € 899,12

Jongvolwassenen met kinderen Het komt ook voor dat jongvolwassenen al kinderen hebben. Ook zij vragen soms een bijstandsuitkering aan. In dat geval gelden de volgende bedragen:

Gezinssituatie Hoogte van de bijstandsuitkering
Jong volwassene met kinderen € 729,10
Jongvolwassene met 21 jarige partner en kinderen € 1.166,40

Aanvullende bijstandsuitkering voor pensioengerechtigheden Elk persoon dat de mooie leeftijd van 65 jaar bereikt heeft recht op AOW. Meestal is dit bedrag voldoende om rond te komen. In bepaalde situaties is de hoeveelheid AOW echter niet voldoende. Zo kan het zijn dat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. In dat geval heb je geen recht op volledige AOW. Sterker nog, voor elk jaar dat je in het buitenland hebt doorgebracht krijg je 2 procent minder AOW. Wanneer je 20 jaar in het buitenland hebt gewoond heb je maar liefst 40 procent minder. Het nadeel daarvan is dat je zonder de juiste verzekering te weinig geld hebt om als 65 plusser rond te komen. Voor dergelijke gevallen gelden de volgende bedragen:

Gezinssituatie Hoogte van de bijstandsuitkering
Alleenstaande € 1.026,35
Alleenstaande ouder € 1.291,60
Gehuwden € 1.412,71