donderdag, januari 28, 2021
Basisdiploma reclametekenen/DTP Reclametekenen is nog een echt ambacht. Een eerlijk vak, waarin kennis van tekentechnieken, tekst en beeld nodig is om tot een mooi eindresultaat te komen. Binnen het creatieve team is de reclametekenaar de specialist als het gaat...
Cursus Starten als ZZP'er Met de cursus Starten als ZZP'er bereid je je binnen een half jaar perfect voor op het starten als zelfstandige. Hoe haal je opdrachten binnen, hoe ga je om met je klanten, met welke wetten...
http://spoedcursus-zweeds.startvriend.nl/    
Huis voor de Sport Groningen organiseert op meer dan 100 basisscholen in de noordelijke provincies weerbaarheidcursussen WIBO (Weerbaarheid in Basis Onderwijs). Weerbaar zijn betekent op een passende manier kunnen opkomen voor jezelf. http://www.weerbaarheidcursussen.nl/
De lessen van de cursus HAVO Wiskunde A zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Het studieprogramma heeft een algemeen vormend karakter. Cursus informatie: Havo Wiskunde A
Cursus Middle management (HBO niveau) In de cursus Middle management staat het ontwikkelen van een gefundeerde beleidsvisie centraal. Het middle management neemt een belangrijke plaats in binnen een bedrijf. Het middenkader vormt namelijk de schakel tussen het lager en...
Het voeren van een bedrijfsboekhouding is een vak apart. Met name midden- en kleinbedrijven besteden hun boekhouding daarom graag uit aan een professioneel, gespecialiseerd administratiekantoor, om zich zodoende volledig te kunnen richten op commercile activiteiten. Als houder van een...
HAVO Duits Het vak Duits bestaat uit taal en literatuur. Voor het taalgedeelte krijg je leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Je spreekvaardigheid oefen je met multimediale opdrachten. Voor het literatuurdeel krijg je algemene informatie over Duitse literatuur, literaire begrippen...
Cursus Interactie ontwerpen Ambieer je een functie als interactie ontwerper? Vind je het een uitdaging om functionele ontwerpen op te stellen en na te denken over gebruiksvriendelijkheid en vernieuwende online concepten? Ontwerp je graag navigatieoplossingen en webapplicaties? Kies dan...
Het vak Maatschappijleer 1 is binnen het gemeenschappelijk deel een verplicht vak. De lesstof is volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Cursus informatie: VMBO Maatschappijeleer

Uitgelichte artikelen